Huisregels

Huisregels 2018
Inschrijving
 • Bij inschrijving is men €15 euro inschrijfgeld verschuldigd.
 • Bij minder dan 10 inschrijvingen behouden wij ons het recht de groepsles te staken of te verplaatsen naar een ander moment.
 • Bij meer dan 30 inschrijvingen hanteren wij een wachtlijst, uw al aangeschafte product gaat in op de dag dat u kunt starten.
 • Bij het staken van een groepsles kunt u de lessen op uw geldige strippen knipkaart opmaken tijdens een andere groepsles van maximaal dezelfde waarde.
Abonnement
 • Met een 10 ritten knipkaart kunt u 10 lessen volgen binnen een tijdsbestek van 11 weken vanaf het moment van aankoop.
 • Met een 20 ritten knipkaart kunt u 20 lessen volgen binnen een tijdsbestek van 22 weken vanaf het moment van aankoop.
 • U dient uw volle strippen knipkaart in te leveren bij uw docent.
 • U dient binnen 4 weken na verloopdatum van laatst gekochte strippen knipkaart een nieuwe/vervolg strippen knipkaart aan te schaffen.
 • Bij niet tijdige aanschaf vervolg strippen knipkaart zult u worden uitgeschreven en zult u indien u weer wilt deelnemen zich opnieuw in moeten schrijven en de inschrijfkosten moeten betalen.
 • Wilt u na uitschrijving herstarten loop u het risico op de wachtlijst te komen.
 • Strippen knipkaarten zijn persoonsgebonden en kunnen niet door een ander dan uzelf gebruikt worden.
 • Bent u voor lange tijd ziek en heeft u een doktersverklaring dan kan op bovenstaande regel een uitzondering gemaakt worden.
 • Uzelf uitschrijven kan door te mailen naar het e-mailadres te vinden op de contactpagina.
Afwezigheid docent
 • Bij afwezigheid vaste docent wordt de les in eerste instantie verzorgd door een invallend docent.
 • Indien niet tijdig voor een invallend docent gezorgd kan worden behouden wij het recht de les te staken, alle strippen knipkaarten van de betreffende les zullen met een week verlengd worden.
 • Voor de verlening wordt er een verlengkaart, met daarop het aantal weken en lesgroep met dag en tijdstip, aan uw strippen knipkaart bevestigd. 
Proefles,  afwezigheid en inhalen
 • Per aangeboden groepsles kunt u één proefles volgen, hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Het bijwonen van de les door personen die niet staan ingeschreven of niet zijn aangemeld voor een proefles van dat moment is niet toegestaan.
 • Op voorwaarde van plaats en in overleg kunt u een les inhalen tijdens een andere groepsles van maximaal dezelfde waarde.
 • Inhalen van een gemiste les kan alleen bij afmelding minimaal 3 dagen voor datum van de gemiste les.
 • Afmelden bij afwezigheid is gewenst, bel hiervoor naar het telefoonnummer te vinden op de contactpagina of spreek een voicemail in bij geen gehoor.
Consumptie
 • Tijdens de lessen mag er onbeperkt water gedronken worden, zorg voor een goed af te sluiten uitwasbare (sport)fles.
 • Het nuttigen van etenswaar tijdens de les wordt afgeraden, indien toch nodig is dit toegestaan buiten te (sport)zaal.
 • Het nuttigen van kauwgom tijdens de les is niet toegestaan.
 • De consumptie van alcoholische dranken tijdens de les is niet toegestaan.
 • De consumptie van alcoholische dranken voor en na de les wordt sterk afgeraden. Geen achttien, geen druppel.
 • Roken in en rondom de accommodatie, binnen een straal van 10 meter is niet toegestaan.
Tijdens de les
 • Onderbreking van de les voor een toilet bezoek of het bijvullen van de waterfles is toegestaan.
 • Het is gewenst een handdoek mee te brengen voor het afdeppen van transpiratievocht, dit om hygiënische redenen en tegen uitglijden.
 • Kleding gedragen tijdens de les dient schoongewassen te zijn, comfortabel te zitten met voldoende ruimte om te bewegen.
 • De kleding moet niet te wijd vallen zodat de docent goed kan zien hoe bewegingen worden uitgevoerd en kan corrigeren waar nodig.
 • Het is alleen toegestaan de (sport)zaal te betreden met schoenen welke alleen gebruikt worden voor binnensporten.
 • Het dragen van sieraden wordt afgeraden en is op eigen risico.
 • Telefoons mogen uit of op stille stand mee de zaal ingenomen worden.
Omgeving
 • Fietsen worden geparkeerd in of direct naast het fietsenrek en dus niet voor de voordeur.
 • Parkeren van fietsen, scooters, brommers, motoren, auto’s en andere voertuigen geschiedt op eigen risico.
 • Bij het aankomen op en het verlaten van de accommodatie dient u rekening te houden met de buurtbewoners; dus niet schreeuwen, met autodeuren slaan en claxonneren.
Toegang
 • U dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 • Het is gewenst om voor aanvang van de les een bezoek aan het toilet te brengen, om storende in en uitloop te beperken.
 • Het betreden van de (sport)zaal mag pas bij aanvang van de les bij aanwezigheid docent.
 • Bij betreden van de (sport)zaal dient u uw strippen knipkaart te tonen, voor het inknippen/aftekenen van de les.
 • Bij het te laat betreden van de les dient u na afloop uw strippen knipkaart te tonen voor het inknippen/aftekenen van de les.
 • Bij het niet tonen van de strippen knipkaart voor of direct na de les behouden wij ons het recht u niet meer toe te laten tot de les totdat de betaling; het inknippen/aftekenen voldaan is.
 • Sammy-Jo Antonissen heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen toegang tot de accommodatie te weigeren.
Aansprakelijkheid
 • Voor de door u gemaakte schade in de gehuurde accommodatie kunt u aansprakelijk worden gesteld.
 • Sammy-Jo Antonissen stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
 • Sammy-Jo Antonissen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten of als gevolg van het verblijf in de gehuurde accommodatie.
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Door het ondertekenen van de algemene voorwaarden geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Om dit in te trekken kunt u een e-mail sturen naar het e-mail adres te vinden op de contactpagina.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgespeeld aan andere organisaties.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor een passend advies.
 • Uw voor- en achternaam zullen worden gebruikt voor het maken van een deelnemerslijst en voor personalisatie van uw strippen knipkaart.
 • Uw e-mail adres zal worden gebruikt voor het inlichten over lesuitval, over zorgen over uw (langdurige) afwezigheid en voor verloop en/of betalingsherinneringen.
 • Uw telefoonnummer zal worden gebruikt voor snelle inlichting over het verlies van strippen knipkaart of andere waardevolle verloren voorwerpen.
 • Na uitschrijving zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.
Foto en of filmbeelden
 • U verklaart geen bezwaar te hebben dat er tijden lessen en/of evenementen foto- en/of filmbeelden gemaakt worden.
 • U verklaart geen bezwaar te hebben dat foto en/of filmbeelden gemaakt tijdens lessen en/of evenementen gepubliceerd worden op de website en/of andere media.